Мисия

mission

Едно съвместно приключение на изпълнители и последователи, Roots Rocket се основава на ученията за Любов, Единство и Разбирателство. Независимо дали музиката е  roots rock reggae или hip-hop, rub-a-dub, dancehall или one drop, творчество ни се стреми към разкриване на единната истина, приканвайки към мистично пътуване към дълбините на собственото ни съзнание.
Музика, която е родена във високо-контрастно общество, където корупцията, мизерията, психическото и физическо замърсяване са лишили много братя и сестри от натурален и щастлив начин на живот …
Поради това, наша мисия е да предоставяме здравословна и органична духовна храна на всеки, търсещ просветление. Нашата музика не е състезание, а комуникация, която обединява хора от различен произход и вяра, улеснявайки превъзмогването на всички пречки и ограничения, изкуствено създадени от Вавилон.
Да разпространим светлината и красотата на единството е целта към която сме се отправили. Издигайки съзнанието на всеки слушател до състоянието, където съществува само Любов и Спокойствие, заедно като семейство, Roots Rocket разпространява една нова вибрация на българската сцена и същевременно пътува по цялата планета, разширявайки корените на смирението.
Когато се съберем заедно, единство възцарява и мъдростта изцелява всеки страх. Всичко бе едно в началото, и така ще бъде и в края…