Движението Растафарай

rastafari_movement1

За едни движение, а за други начин на живот, в основата си Растафари е виждане за Вселената и мястото на човека в нея. Тази култура се заражда по улиците на Кингстън, Ямайка през 30-те години на ХХ век сред хора виждащи неправдата породена от западните идеали (Вавилон) и търсещи изцеление чрез праведен и духовен начин на живот. Набляга се на ценности като любов, мир и единство, които да внесат желанието за израстване и осъзнаване на индивида. Растите вярват в Джа Растафарай, който се определя като единния дух и наш Сътворител.
Корените на културата ни водят към ученията на Маркъс Гарви. Той създава движението „Back to Africa”, което цели да върне в собствения й дом всички черни роби. Пророчеството на Гарви гласяло: „Погледни към Африка, където черен крал ще бъде коронясан, защото избавлението е близко”. Африка е считана за обетованата земя (по-точно Етиопия) и мястото от където произлиза цялото човечество.
На 2 ноември 1930г. Рас Тафари Маконен (от тук произлиза и името на движението) е коронясан за император на Етиопия. При тази церемония той приема името Хайле Селасие I (означаващо Сила на Светата Тройца). Това от много расти е видяно като Второто пришествие и осъществяване на пророчествата на Гарви.

 

haile_selassie

За едни от първите растамани и последователи на движението, които започват да просветяват света за новодошлото учение, се смятат Леонард Халол, Жосеф Хиберт, Мортимър Плано и други.
Въпреки множеството християнски и юдейски заемки и цялостното уповаване на библията, в учението няма строги догми и религиозна нетърпимост. Дори напротив, Растафарай учи на толерантност и взаимопомощ между всички, дарява с мъдрост съзнанието на ученика и дава за пример един красив начин на живот чрез духовни практики, натурално хранене (Ital) и положително мислене. Почита се човешкото тяло и се смята, че то е достатъчен храм за човека, за да прослява името Божие. Пускането на дредове (dreadlocks) е честа практика сред растаманите. Има три основни ордена, които са: Бобо Ашанти (Bobo Ashanti), Наябинги (Nyahbinghi) и Дванайсетте израелски племена (Twelve Tribes of Israel). Едни от основните символи на културата са трите цвята от знамето на Етиопия (зелен, жълт и червен), лъвът (който е и основен български символ), звездата на Давид и други.
Реге музиката играе голяма роля по пътеката на развитие на тази култура. Голяма част от учението се разпространява чрез звука на реге вибрацията и верните му изпълнители по целия свят.
Растите наричат раят на земята ‘Заян’ (Zion) или още единно състояние, до което всички ще достигнем когато се преборим с вавилонското и нечисто в нас. Набляга се за силата на човека, връзката му с Твореца и Майката Природа.
Както всяка друга култура, Растафарай също претърпява промени с времето и е еволюирала от идеята в началото за освобождение на черните, до днес, когато целта е единство и хармония между всички живи същества на планетата. Днес е трудно да се обхване напълно какво е Растафарай, защото това не е религия, а по-скоро онзи вътрешен самоучител, който варира между различните хора. Но едно е сигурно – Растаман не е онзи, който търси най–изгодния избор, а онзи който търси най–висшия. И под най–висш разбираме стремежа към праведност и смирение, живот Тук и Сега!

300px-Conquering_Lion_of_the_Tribe_of_Judah.svg