Мисия

mission

Едно съвместно приключение на изпълнители и съмишленици, Roots Rocket се основава на учението за Любов, Единство и Разбирателство. Независимо дали стилът е  roots rock reggae или hip-hop, rub-a-dub, dancehall или one drop, творчество ни се стреми към разкриване на единната истина, приканвайки към мистично пътуване в дълбините на собственото ни съзнание.
Музика, родена в едно силно поляризирано общество, където корупцията, мизерията, психическото и физическо замърсяване са лишили много братя и сестри от природен и щастлив начин на живот…
Поради това, наша мисия е да предоставяме здравословна и органична духовна храна на всеки, търсещ просветление. Нашата музика не е състезание, а начин на общуване, която обединява хора от различен произход и вяра, улеснявайки превъзмогването на всички пречки и ограничения, изкуствено създадени от системата Вавилон.
Разпространявайки светлината и красотата на единението, издигайки съзнанието на всеки слушател до състоянието, където съществува само Любов и Спокойствие, заедно като семейство, Roots Rocket споделя една нова вибрация на българската сцена, като същевременно пътува по цялата планета, укрепвайки корените на смирението и благо-действието.
Когато се съберем заедно, единство възцарява и мъдростта изцелява всеки страх. Всичко бе едно в началото, и така ще бъде в безкрая…